Rozmiar: 1821 bajtów           Rozmiar: 877033 bajtów sala gimnastycznakonkursRozmiar: 10823 bajtówRozmiar: 540244 bajtów

 

menu
strona główna
trochę historii
nauczyciele
dokumenty
Rozmiar: 1017 bajtów
szkoła podstawowa
gimnazjum
koła zainteresowań
konsultacje
plan lekcji

Rozmiar: 1017 bajtów
ważniejsze wydarzenia
konkursy
galeria
wybieramy patrona
Rozmiar: 1017 bajtów
Rada Rodziców
dni wolne od zajęć
Rozmiar: 1017 bajtów
dla ucznia
sport
projekt klasy II

Rozmiar: 55001 bajtów

 

dorotanie1@op.pl

Moje GG

Pasowanie na ucznia klasy I

 

Zespół Szkół w Kurzynie Średniej
Publiczna Szkoła Podstawowa
Gimnazjum
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Osiągnięcia uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum
Rozmiar: 1992 bajtówProjekt "Indywidualizacja procesu nauczania
i wychowania uczniów klas I- III szkół podstawowych"